Follow

“Technology is not neutral. It encodes a set of values and as a political system it encodes a set of rights” Paul Frazee, Beaker Browser at JSConfEU

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.