Komunalorg is a user on toot.si. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Komunalorg @Komunalorg
Follow

iz Novega mesta: NUJNO!
Pred vrati Sokolca se zbirajo Županovi možje (aka varnostniki) in poskušajo vdreti v stavbo. Pozivamo vse, ki jim je mar za svobodno umetnost, nekomercialni prostor in alternativno kulturo, da pridejo zaščitit Narodni dom pred zasebnimi interesi župana in njegove požrešne klike!
NO PASARAN!

@Komunalorg katastrofa! Danes se vse drzavno in kapitalisticno nasilje izvaja v imenu varnosti in v casu dopustov :blobthinking:
V zvezi z evikcijo priporocam danasnji prispevek na Radiu Student.