Follow

komunal.org/teksti/612-topla-z
In times of social crisis, despite the clear and growing need of many for an accessible and decent housing, which is increasingly difficult to afford in capitalism and gentrified cities, only luxury apartments and hotels are being built en masse. Enough!

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.