Follow

Anarchist Initiative Ljubljana statement: komunal.org/teksti/634-za-anti Let's break down the wall of hate, let's build the bridges of solidarity!
Ljubljana is antifascist!
Housing and dignified life for all!

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.