LFU is a user on toot.si. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
LFU @LFU
Follow

Majski obračun: 4 dogodki, od tega 2 sijajni delavnici in 2 intenzivna pogovora pa še sestanki, sodelovanje z drugimi inciativami, druženja ...

V branje predlagamo poročilo @22nds o predstavitvi LFU delavnic v letih 2010-2018 na v Berlinu.
22nds.com/event-causeascene-co