LFU is a user on toot.si. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
LFU @LFU

ves dan objavljale majske dogodke LFU. 😍 :heart_pride:
poleg Ubuntu/Linux namestitvene zabave se veselimo še Varn(ejš)ih prostorov za LGBTIQA+ in delavnice, Kako pomagati prijateljici, ki doživlja nasilje v lezbičnem partnerstvu.
pa še kaj se bo našlo ..
-source