LFU is a user on toot.si. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
LFU @LFU

Končno zaprt račun na Twitterju in prehod na ! Ob tem smo pretočile obilen arhiv svojega (brezplačnega) dela. 😮

Med oglaševalci, ki so nas targirali, so bili:
- brezglutensko prehransko podjetje,
- proizvodnja kemikalij in barv,
- naftna družba,
- app za spoznavanje gej moških 😆
-fast food restavracija
- t.i. "slim budha traveler"
- spletna TV s komedijami
- svetovalec, kako naj NVO porabijo manj denarja
- dobrodelna ustanova za ljudi v najbolj "revni državi sveta " Avstraliji😉

@LFU kaj pa vaše tw sledilke_ci? idealno bi blo, da pridejo na mastodon, ampak žal smo še daleč od tega..

@xyz to bi bilo najbolj zaželeno.

vendar Tw domnevno/očitno cenzurira vse objave v navezavi na Mastodon.

razmišljamo o drugih načinih povabila in širjenja, tako je ena od njih ponedeljkova predstavitev in debata v klubu Tiffany v AKC MM.