Povsod smo in povsod bomo ostale_i!
Izjava obsodbe homofobnega napada na kolektiv ŠKUC-Tiffany:
lezfemuniverza.org/povsod-smo-

Končno je izšel Zbornik ob 10. obletnici ŠKUC- Kulturnega centra Q!. Čestitke! :heart_pride: kulturnicenterq.org/21602-2/

Po poletnem lezbičnem kinomaratonu o zgodbi dejanskih zgodovinskih osebnosti Anne Lister & Ann Walker (18. stol, VB) sledi še kritična debata in piknik! :heart_pride: 😉

V aprilu bomo imele že drugo izkustveno delavnico radikalne skrbi zase. :blobhearteyes:

V februarju smo pričele z odprtokodnim SQL Lite, nadaljujemo z delavnico varnejše spletne komunikacije. :blobaww:

lezfemuniverza.org/delavnica-v

Objavile svežo produkcijo - predstavitve s delavnic @22nds in zine s skupinskih delavnic kolažev in stripov. :blobaww: :heart_pride:

lezfemuniverza.org/produkcija/

Za 25. obletnico Metelkove vabimo na Lezbični kinoklub o Stormé DeLarverie, iniciatorki upora proti policiji v Stonewall Inn 1969.

lezfemuniverza.org/25-metelkov

Majski obračun: 4 dogodki, od tega 2 sijajni delavnici in 2 intenzivna pogovora pa še sestanki, sodelovanje z drugimi inciativami, druženja ...

V branje predlagamo poročilo @22nds o predstavitvi LFU delavnic v letih 2010-2018 na v Berlinu.
22nds.com/event-causeascene-co

LFU boosted

Join us tomorrow at the **Cause A Scene** Conference in . The lineup is super inspiring and I will share all about **Tech Workshops at Lesbian-Feminist University**. ti.to/kim.crayton.llc/causeasc

V zadnjem mesecu smo na spletno stran vključile , e-listo v skladu z uredbo GDPR 2018 & prenovile povezave.

22.5. nas čaka še namestitveni žur z Ubuntu/Linuxom! :blobaww: cc @22nds

LFU boosted

@luka@mastodon.art
Thank you for a great evening! It was inspiring to share political & tech sweets & candies about , and ! Keep up with this awesome work!
cc @kupca @kupca @22nds

LFU boosted

@xyz to bi bilo najbolj zaželeno.

vendar Tw domnevno/očitno cenzurira vse objave v navezavi na Mastodon.

razmišljamo o drugih načinih povabila in širjenja, tako je ena od njih ponedeljkova predstavitev in debata v klubu Tiffany v AKC MM.

Show more
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!