Show more
LFU boosted

se jutri udeležuje alternativne tržnice na Metelkovi. Od 18h naprej pred Menzo. Kompletna knjizna kolekcija + lastna produkcija + zini. Priložnost za nova srečanja!

Pozdravljene_i, Mastodonke_i!

Twitter nas je vsaj dvakrat cenzuriral, ko smo v postu omenile , zato smo zdaj tu pa tudi za to, da raziščemo odprtokodne programe in varn(ejš)e skupnosti na spletu.

TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!