Follow

Pozdravljeni! Zadnje čase angleščino na internetu uporabljam več kot slovenščino, zato sem se odločila, da se vam bom pridružila, da je slučajno ne pozabim. :)
Krasno je videti, da obstaja slovenska Mastodon instanca, in celo prevod! Sicer je ta še precej nedokončan; bom preverila, če lahko kako pomagam.
Najverjetneje ne bom preveč aktivna, in bom le občasno objavila povezavo kakšne zanimive novice. Ampak bomo videli.
Moj angleški račun lahko najdete tukaj:
social.privacytools.io/@Mayana

@Mayana me veseli, da uporabljaš slovenske prevode. Se trudim s prevodi kolikor gre. Že nekaj mesecev je zadnji neprevedeni del zaklenjen za prevode. Tako da čakam, da ga odklenejo in potem s polno paro sfiniširat 🤓

@lapor Prevod je že zdaj zelo dober. Malo mi je še čuden, ker sem tako navajena angleškega. :)
Našla sem le nekaj napak. večinoma se uporablja trob, ampak gumb za pošiljanje sporočil ni potrobi ali kaj podobnega. V nastavitvah je stavek "Pokaži potrditveno okno, preden nekoga prenehamo slediti,", ki bi mogoče zvenel bolje, če bi bil zadnji del "pred prenehanjem sledenja". Ampak to je najbrž zgolj moja preferenca.
Upam, da ti bo prevod kmalu uspelo dokončati. Če potrebuješ pomoč, mi sporoči.

@Mayana Z veseljem vključim predloge. Nekonsistentnost je rezultat tega, da imajo zaklenjen string in že nekaj časa ne morem posodobiti prevode :(

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!