Follow

Če slučajno potrebujete še en primer kaj se zgodi, če pustimo, da so izvoljeni bedaki, je v Nemčiji odličen.
slo-tech.com/novice/t745827
Toliko o pravici do zasebnosti. "Pa kaj? Ne delam nič ilegalnega, za kaj bi kaj skrival?" si zagotovo zdaj mislijo mnogi Nemci. Me prav zanima, če isti Nemci ne zapirajo vrat ko so na stranišču, nimajo zaves, delijo gesla svojih e-poštnih računov z vsemi...
Tukaj je en zanimiv tekst o zasebnosti. Seveda angleški, kot večina dobrih stvari.
github.com/cryptoseb/CryptoPap

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!