Follow

holy fucking fuck
Pa saj ... saj 1984 ne more postati realnost. Saj bodo druge države Kitajsko ustavile, ne?
Kje pa. Veliko jih še komaj čaka, da lahko same preizkusijo isti sistem. Vedno več ljudi bo moralo živeti v konstantnem strahu, čisto brez zasebnosti. Mogoče nekoč tudi mi.
holy fucking fuck
rtvslo.si/znanost-in-tehnologi

@Mayana me spomni na eno black mirror episodo - tule je še kar natančno opisan plot: en.wikipedia.org/wiki/Nosedive

@luka Zveni zanimivo (a precej bolj grozljivo, kot dejanske grozljivke), moram si jo pogledati.

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!