Priznam, da nisem ravno velika ljubiteljica slovenske glasbe. Ampak Ditka ima pa res neverjetno lep glas. <3
invidio.us/watch?v=mffdqxJT-RQ
Če kdo od vas pozna kakšno podobno pevko/pevca, bom vesela priporočil.

@Mayana sem pa pred kratkim odkril enega najbolj prijetnih moških glasov kar sem jih kdaj slišal

invidio.us/watch?v=_X_ys12p3M0

Follow

@luka Najlepša hvala za priporočili. Obe pesmi sta zelo lepi, ampak ne ravno moj tip; kar ni presenetljivo, čisto preveč sem izbirčna glede glasbe.
No, ampak če si pa ti predlagal enega hrvaškega pevca, pa lahko jaz še eno angleško. Lepši glas kot tole boš pa težko našel.
invidio.us/watch?v=STHzPemtOnY

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!