Follow

Odločila sem se, da bom začela prevajati . Sevea sem precej počasna, in sem prevedla šele manj kot 150 fraz. Ampak hej, počasi se daleč pride. Če pa bo komu dolgčas in bo hotel prevesti kakšno besedico ali dve, pa lahko navodila najde tukaj:
github.com/Chocobozzz/PeerTube
Ko smo že pri prevajanju, @lapor, našla sem eno napako:
Nimate še nobenih obvestil. *Poveži* se z drugimi, da začnete pogovor.
Mislim, da je to "povežite", ker je povsod drugje vikanje.

@Mayana super. Bom pomagal, ko najdem malo časa, med vikendom. In hvala za opazko. Zrihtam jutri dopoldan ob jutranjem čaju :blobcoffee:

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!