Follow

Trenutno sem v dilemi o tem, ali naj se naročim na spletno verzijo Mladine.
Morala bi varčevati denar od štipendije za bolj potrebne stvari. Mesečni dostop do Mladine stane 11,5 EUR, kar je 138 na leto. Če pa vzamem za več časa je pa le malo ceneje, najmanj 133 EUR. Itak pa je veliko člankov zastonj.
Ampak Mladina je zanimiva, poučna in včasih tudi zabavna revija. Ali pa jaz nimam okusa. :) Vsekakor mi je všeč, in bi bilo zato najbrž dobro, da jo podpiram.
Preveč sem skopa, a ne? :)

@Mayana Nisi skopa ne. To je precej denarja pri preživljanju na štipendiji. Kot praviš je veliko člankov zastonj, vedno pa lahko zaideš tudi na radio študent. Povž plača.

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!