Follow

Prva knjižna izdaja pravkar prišla iz tiskarne. Zbirka dokumentov Anarhistične pobude Ljubljana iz prvega leta korona-krize. Čeprav je bogastvo upornega leta 2020 v začetku novega zakrilo nasilno uničenje mestne, državne in z njo povezane privatne vojske na AT Rog, je dokumente in lekcije vredno ohraniti za nove boje.

Naklada 500 izvodov, naredi-sam produkcija, kontraekonomija v praksi.

Zagotovi si svoj izvod čimprej!

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.