acerbic is a user on toot.si. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
acerbic @acerbic

se jutri udeležuje alternativne tržnice na Metelkovi. Od 18h naprej pred Menzo. Kompletna knjizna kolekcija + lastna produkcija + zini. Priložnost za nova srečanja!