Jaka boosted

Parminder Jeet Singh (gost enega prejsnjih tehnoklistirjev) o vlogi kapitala in delovne sile v digitalni ekonomiji.

youtube.com/watch?v=cS5MQ2tUgn

Jaka boosted

For those of you under 30: are you aware of the free software (as in GNU) vs. open source (as in OSI) debate?

Please RT for visibility, I think my immediate circle is mostly older people 😆

Jaka boosted

Že precej dolgo se ni rolal tehno-klistir banner na rš.si :) Skratka jutri, v ponedeljek ob 23 na 89,3MHz govoriva s Parminderjem Jeet Singhom iz Just Net koalicije o digitalnem kolinializmu in lokalizaciji podatkov.

radiostudent.si/dru%C5%BEba/te

Ima kdo odveč gpio extender za Raspberry Pi?

Jaka boosted

"Death lists", body bags, quicklime: Nazi group prepared further attacks

The death of Walter Lübcke should not be an isolated incident: preparations by German right-wing extremists for attacks against hundreds of political opponents were, according to the Federal Office for the Protection of the Constitution, more advanced than previously known - and planned to the smallest detail.

maz-online.de/Nachrichten/Poli

Vezje bo pripeto na zadnjo stranico ohišja starinskega radia.

Včeraj sem dokončal svoje prvo vezje. Je malo grdo, ampak deluje! Namen vezja je prikazovanje statusa raspberry pi radia. Rdeča: 5V napajalni vir prižgan (vezan vzporedno na napajanje od raspberry pi-ja, ker sem razrezal USB kabel), rumena: raspberry pi zagnan, zelena: raspberry pi pripravljen na predvajanje Radia Študent!

Jaka boosted
Jaka boosted

Have you heard about Silicon Valley’s unpaid research and development department? It’s called the EU.

ar.al/2019/06/22/have-you-hear

Who should you thank for Facebook’s Libra?

• “One of the UK’s leading privacy researchers”
• University College London
• The DECODE project

And, if you’re an EU citizen who pays their taxes,

• You.

Surprised? Don’t be.

Predelujem star radio, da mi bo igral Radio Študent in dnevne novice (Britoff). Kasneje bom še povezal fizične gumbe, ipd. @len , @g1smo youtube.com/watch?v=rrZsmKXiAJ

Lotanje je taka črna magija, jaz pa sem čisti začetnik. Vseeno se mi zdi, da mi je drugi poskus (levo) uspel malo boljše.

Jaka boosted

@len @g1smo mislim, da Emacs userji ne bi imeli veliko težav, ker imajo že itak tako polomljeno razgibane prste.
( xkcd.com/2150/ )

Jaka boosted

Priporocam razstavo Juzna ozvezdja - Poetike neuvrscenih v MSUM, nekaj zelo mocnih umetniskih del in premisljanj, kaj je Gibanje neuvrscenih pomenilo proti NATO paktu, Varsavskemu paktu in kontekstu hladne vojne.

Začetek igračkanja s projektom avtomatskega zalivanja rož.

techxplore.com/news/2019-05-ch

@g1smo in @len , je to bolj uporabno samo kot obramba proti manj očitnim hroščem, ali zna biti res vsesplošno, kot je opisano?

Dost kul intervju z razgledano voditeljico, ki pripravi Žižka do tega, da govori o ideologiji s sončnimi očali in redkvicami v roki. youtube.com/watch?v=Zm5tpQp6sT

Show more
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!