fileneed is a user on toot.si. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
fileneed @fileneed

vse najboljše 🍰

tukaj sem, ker verjamem, da spleta in interneta ne smemo prepustiti korporacijam, ki jih zanima le, kako nas čim bolje vnovčiti pri pralcih možganov.

vredno se je boriti za avtonomna, distribuirana in lastna omrežja. naj bo javno javno in zasebno zasebno, umetna inteligenca pa naj služi ljudem, ne delničarjem.

hvala vsem, ki vas lahko tukaj berem in ki berete mene!