fileneed is a user on toot.si. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
fileneed @fileneed
Follow

EU spreminja avtorsko pravo.
To samo po sebi ni slaba novica, toda nekatera določila bodo uničila internet, kot ga poznamo.

danesjenovdan.si/copyleft/

Če želimo, da EU pri spremembah avtorskega prava na prvo mesto postavi državljanke in državljane namesto založniškega kapitala, moramo skupaj povzdigniti glas. Odločitev je v rokah evropskih poslank in poslancev, nagovorimo jih!