Follow

Fresh update on my ever-unvollständig keyboard made at and with @len

@len @g1smo oooohhh.

Jaz sem še na awesomeWM ampak planiram zelo kmalu na i3.

@luka @len
Od ThinkPada se bom zal zelo kmalu poslovil.
i3 pa toplo priporocam :)

github.com/g1smo/dotfiles
Nekaj konfiguracij za inspiracijo morda; i3/i3blocks/rofi/termite/compton je fina kombinacija

@g1smo @len ja, moj x220 je že zelo na koncu, Majin x200 pa sploh ampak še dela po 9ih letih. Gledam x1, pa x380. Mogoče T470s...

@luka @len na sliki je t460s, ki se dobro deluje. svoh so zvocniki in malo premajhen touchpad, bojda izboljsan na t470s. priporocam (x1 carbon z RJ45 portom :)

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!