Follow

@hexmasteen Love this collection of puzzles :) Trying out, then figuring out and getting better at different kinds of games was a pretty unique experience, spent very many hours with these.

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.