Kristijan is a user on toot.si. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Kristijan @lapor

Čestitke za prvo obletnico 🎂
Možnost izražanja brez nadzora in izkoriščevanja korporacij je neprecenljivo.

Hvala za posameznike, ki imajo znanje in čas postavit vozlišča, da lahko mi tutamo 👏