Poll: if the #PineCom PDA (see latest article) was already available for sale (hypothetically around $100), which one between it and the #PinePhone would you rather buy, and why?

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.