GTK 4.0 is here! After four years of hard work from our dedicated developers, GTK 4.0 was released today. Some highlights from this release include media playback, drag-and-drop, and scalable lists and grids. Learn more about what's new in GTK 4.0: blog.gtk.org/

#GTK #opensource #FOSS #release

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.