It's today and Carrot is ready! 😺
In few hours, my demo for the Matrix Foundation will start.
Wednesday 2021-03-10 6pm UTC, (19h00 in Paris; 6pm London; 1pm in New York; 10am in L.A.)
All info: matrix.org/open-tech-will-save
@matrix #krita

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.