Here we are!
🎉✌️ #Mobilizon v2 has just been released ✌️🎉

We hope you 'll be able to free your events & groups from the clutches of Facebook 😉

Read about a year of improvements from your feedback here :

framablog.org/2021/11/23/mobil

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.