Follow

Ok, kar nujno je zmanjšanje plastičnih embalaž. Prvič so dokazali, da je mikroplastika
nevarna za nas...
Microplastics cause damage to human cells, study shows | Plastics | The Guardian
theguardian.com/environment/20

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.