Luka (toot.si) is a user on toot.si. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Luka (toot.si) @luka

Sem se peljal v Savičento v Istro, pa je na koncu grom in strela in naliv, pa je psico skoraj kap, no zdaj je nevihta mimo, pa se je pomirila.

Vaja z Matijem i Goranom.

@luka pa je to replika na previsoko pojavljanje ? :)