Luka (toot.si) is a user on toot.si. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Luka (toot.si) @luka

Delovni pogoji te dni / working conditions these days

@kupca @luka ni vam hudga, zgleda! vsaj ko ni glih kakšnega neurja...

@fileneed @kupca ko malo zagrmi v daljavi se psica žal do konca ustraši in je čist preč naslednjih 6-12 ur.