Luka (toot.si) is a user on toot.si. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Luka (toot.si) @luka
Follow

prijetna nedelja, čeprav ne tako sončna (kar pa je mogoče dobro), počitek, čeprav neki taski preganjajo, sprehod s psico, ki se je z veseljem povaljala v sveže pognojeni njivi, pa sva se potem malo tuširala in šamponirala na vrtu.

kakšna pa je vaša nedelja, -s?

@luka hja, naslednji teden imamo Poletno akademijo (enotedenske delavnice za otroke) in so danes še potekale priprave (material, prostor, slajdi, urniki). Sedaj pa malo uizi, kuhanje, poslušanje muzke :)