včeraj je bilo kul v Švicariji. pričakoval sem praktično prazna sedišča, vendar se je nabralo okoli 20 ljudi. prehodi so mi šli presenetljivo dobro, ekipa sodelavcev je bila carska - polna dobre volje, smeha, in hkrati profesionalna do konca. brez egotripov. ozvočevalec car, hud podpornik. projektor dojaja 7000 FHD sposojen. platno sposojeno for free.

all-in-all sem zadovoljen, a hkrati se mi zdi, da je kot neka javna generalka, ker je toliko enih stvari za izboljšat.

emanat.si/si/produkcija/luka-p

Follow

ob vsem tem je ok tudi to da je vse posneto na dve kameri, audio posebej, in pofotkano.

po svoje je tudi kar amazing, da sem bi brez izvršnega producenta in PR podpore. no vsaj malo admin podpore sem imel z zavoda.
-
rad bi omenil sodelavce, ki so mi res pomagali:
Maja Smrekar (besedilo in svetovanje)
Maja Delak (gib in svetovanje)
Urška Vohar (oblikovanje svetlobe)
Taj Pečnikar (ozvočenje)
Jure Sajovic (proj. platno)
Display d.o.o. (projektor)
hvala MGLC za prostor!

nadgradnja sledi.

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!