Follow

Promocija nove knjižne izdaje pri Emanatu (zbirka Prehodi) : Skupnost emancipiranih misli in teles - Metodologije beleženja slovenskih avtoric sodobnega plesa. (ur. Andreja Kopač in Maja Šorli)

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.