Follow

Jutri, v torek 25.6. se ob 18h dobimo v Bober Marine na špici da trčimo na dve leti mastodon inštance. Vsi lepo vabljeni!

goo.gl/maps/YZFpqWHGCkGNb5Ut8

za vsak slučaj še vse aktivnejše tagam:
@lapor @kupca @fileneed @len @g1smo @Mayana @nomadologist @Komunalorg @acerbic @chaosdreamscult @tara

@fileneed @g1smo @lapor @len @kupca @Mayana @nomadologist @Komunalorg @acerbic @chaosdreamscult @tara sramotno men-only postava je ostala taka. 5 techbrosov. Sausages. Ugh. Ampak ni blo slabo, hvala za druženje! Za trojko pa obljubim torto ali celo kakšen žar na domačem vrtu.

@luka
Sym vym hotu pokvart vesele, sam sym meu vesele z delom do poznih ur. Za trojko oblubym da seum nauču bolš uporablat toot, pa z delom seum zmenu da mal smanji doživljaj.
@fileneed @g1smo @lapor @len @kupca @Mayana @Komunalorg @acerbic @chaosdreamscult @tara

@luka Nadam se da ste se lijepo proveli. Nisam bila u blizini, ali slavila sam s vama iz daleka. :-) Živio Mastatootsi!

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!