kdaj bi priredili rojstnodnevni meetup?

vprašanja so tudi
- kje? (morda v osmozi? kino šiška? druge ideje?)
- ali s kakšno predstavitvijo ali le drink in torta?

pingam vse ki so bili aktivni na lokalnem tajmlajnu v aprilu in maju, da se pridružijo rojstnodnevnem meetup-u - zgoraj je anketa ^^^^^ (klik na 'show thread' ali na tut)

@lapor @kupca @fileneed @len @g1smo @Mayana @nomadologist @Komunalorg @acerbic @chaosdreamscult @tara

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!