Follow

"Suženjstvo, ki nam preprečuje slediti lastni dobroti, je notranje suženjstvo. Ujeti smo v zamisli o nevrednosti in v pomanjkanje samospoštovanja, v želje ali pohlep ali nevednost. Zasužnjeni smo s predstavami o tem, da smo žrtve ali upravičeni. Gre torej za zgodbo o strahu pred spremembo, o oprijemanju krajev in vedenjskih vzorcev, ki so malenkostni in boleči, kajti če bi jih izpustili, bi se soočili z neznanim."

--Rachel Naomi Remen

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.