Follow

"Avtorica [...] je [...] ustvarila umetniško vizijo novega življenja drugih vrednot. To zvočno podobo nam ponuja v okušanje. Če ji sledimo, se spustimo v pretanjeno igro zvočnih asociacij in sugestij, ki nas vodijo po meandrih zavesti in instinktivnega prisluškovanja življenju znotraj življenja, ki ga je s prefinjeno intuicijo in poglobljeno veščostjo avtorica vpela v lastni zvočni milje. Živel novi svet!"

beepblip - Noise for Strings, Vol. 2 (Kamizdat)

sigic.si/vizije-nove-zvocnosti

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.