Svoboda ni slaven spomin spomenika

Svoboda ni prazna beseda politika

Svoboda ni pika ne piker klicaj zakonika

Svoboda ni mrtev pomen samostalnika

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika

Svoboda je živa kri, krilo, razkriljenost krika

Svoboda ni bunker iz tone betona

Svoboda ni drek iz nesmrtnega brona

Svoboda ni beg, iluzija balona

Svoboda je manj in je več od zakona

Svoboda je nič in svoboda je krona

Svoboda se smeje, spreminja in sanja

[1/2]

Follow

Svoboda je zdanja in vselej brezdanja

Svoboda je dih in je zrak ki ohranja

Dejanje močnejše od zla razdejanja

Svoboda ni nespremenljiva postava

Svobode nam ne zagotavlja država

Svoboda je dražja, svoboda je drža

Svoboda ni znana, neznanska pot je, tu, pred pragom

Svoboda je glas, na smrt ranjen in gol

Svoboda je glagol, svoboda je glagol

--- Boris A. Novak

[2/2][

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.