Follow

čist sem paf in iz sebe, ker je vseh pet let nedeljske šlagerice dostopnih online!!! hvala RŠ!!!!! hvala sysadmini na RŠu! @g1smo

radiostudent.si/glasba/nedeljs

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.