Follow

"Idi Hiršenfelder je uspelo ustvariti zvočno odličen album, z zelo jasno smerjo in narativo, ki odlično funkcionira kot homogena celota, a so si skladbe vseeno zvočno in karakterno zelo različne."

radiostudent.si/glasba/tolpa-b

: Noise for Strings, Vol. 2,

:cc_cc: :cc_by: :cc_sa:

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.