"I’ve always been very attached to people who were interested in politics, and it’s clear that I don’t write and I’ve never written music that would just be researching musical material, it’s always tied to more important things." -- Vinko Globokar

youtube.com/watch?v=ibUNI3yIIP

(via sploh.si/si/newsletter)

Follow

"Vedno sem bil zelo vezan na ljudi, ki so se zanimali za politiko, in jasno je, da ne pišem in nikoli nisem pisal glasbe, ki bi bila samo raziskava glasbenega materiala, vedno je vezana na pomembnejše stvari." -- Vinko Globokar

youtube.com/watch?v=ibUNI3yIIP

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.