Follow

two mastodon instances I admin

# toot.si
223 users in total (front says 70)
13 active this week
25 interactions this week

# sonomu.club
37 users in total (front: 37)
24 active this week
410 interactions this week

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.