Follow

SFR Yugoslavia
size: 255,804 km2
population: 23,229,846

/ New Zealand
size: 268,021 km2
population: 5,112,690

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.