Follow

@pinkprius i was inspired by this and tried the other way around:

cooking, babysitting, waxing, receptionist and secretary all got female forms in language

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.