Follow

"Danes smo z vstopom v digitalnost in po poprejšnjih gospodarski krizi, družbenem nemiru zaradi množičnega priseljevanja, resni grožnji okoljskega zloma v skrajni fazi potrošništva in slednjič z globalnim odzivom na epidemijo covida priča padcu imaginarija, ki je bil vzpostavljen po drugi svetovni vojni z zmago zavezniških sil in s porazom nacistične in fašistične miselnosti. Od tod se v sferi družbenega vse riše na novo."

-- Mateja Ratej

mladina.si/209048/jansa-je-v-s

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.