Follow

"Brlekovo zaklinjanje, da »v izogib kakršnemukoli dvomu poudarjamo: ne podpiramo spolnega nasilja oziroma spolnega predatorstva«, je zato zgolj prazna floskula, saj začetni očitek Festivalu Ljubljana ni bil, da se navdušuje nad njim, temveč nekaj čisto drugega, da s povabilom pevcu krši pričakovane standarde etično in družbeno odgovornega ravnanja."

--dr Boris Vezjak

Spolno nadlegovanje ni tema | MLADINA.si
mladina.si/209209/spolno-nadle

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.