Follow

neeeeeee... kwa je to?!?! s temi izrazi pa se mi RŠ res res res hudo zameri:

"domači blip blup elektroničkar"

WHAT!?

:blobsob: 🤮

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.