Follow

"Pravo deluje kot jez, ki oblastno silo zadržuje, dokler se je ta pri pritiskih na jez pripravljena samoomejevati. Ko je pritisk neprava, gole sile prevelik, jez popusti, sila pa ga preplavi."

Barbara Rajgelj

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.