Follow

"Ta razgradnja ni problem TV Slovenija, gre za širši proces, ki se je, tako vsaj mislim, začel s članstvom Slovenije v Evropski uniji. Do takrat je politika ob vseh težavah, ki jih je imela, sodelovala, ker smo imeli kot družba in država skupen cilj – vstop v EU. S politiko so v teh prizadevanjih in navsezadnje pristopnih pogajanjih sodelovali ugledni strokovnjaki. V trenutku, ko smo dosegli cilj, se je začel razpad, ne pa razcvet. Namesto da bi si kot člani najelitnejše povezave držav... "

1/2

"... zastavili nove cilje za 21. stoletje, smo se obrnili navznoter: politika je začela žreti samo sebe, strokovnjaki so se v grozi umaknili v svoje sfere, mediji smo pomagali histerizirati našo družbo, mnogi ljudje pa so se navezali na družbena omrežja, ki so v bistvu asocialna. Kot družba si nismo znali odgovoriti na vprašanje, kaj si sploh želimo. Namesto da bi se še bolj odprli svetu, smo v tej praznini našli odgovor in uteho v vnovični provincialnosti."

Igor E. Bergant,
(Mladina)

2/2

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.