>> Ni verjela v obravnavanje feminizma, človekovih pravic in gospodarstva kot ločenih kategorij, češ da se tudi rasizem, seksizem in ekonomska neenakost med seboj prepletajo. Med njenimi najbolj znanimi postavkami je definicija feminizma kot "gibanja, ki se zavzema za konec seksizma, seksističnega izkoriščanja in zatiranja".
>> 1/2

Follow

2/2 >> Metodološko je torej prisegala na intersekcionalnost, upoštevanje presečišč med seksizmom, rasizmom in razrednostjo, katerih vzajemni učinki se ne seštevajo, temveč prepletajo v t. i. kapitalistični patriarhat, podprt z ideologijo rasne večvrednosti belcev. <<

Umrla je pionirska akademičarka in aktivistka bell hooks, temeljna avtorica ameriškega črnskega feminizma

rtvslo.si/kultura/knjige/umrla

Sign in to participate in the conversation
TOOTSI

Toot.si je slovenska večjezična Mastodon instanca katere osnovni cilj je omogočati prostor varen od terorja algoritmov corporativnih družbenih omrežij, diktature profita pred uporabniki in podpornikov kiber-nadlegovanja in sodobnega neolib-fašizma.